PENGAMALAN SILA KE LIMA PANCASILA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

CONTOH PENGAMALAN SILA KE LIMA PANCASILA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT BAB I 1. Abstraksi   Pancasila merupakan sekumpulan nilai –nilai luhur yang diyakini kebenarannya, yang kemudian dijabarkan dalam pedoman pengamalan Pancasila. Pengembangan sikap adil terhadap sesama manusia, kesamaan kedudukan terhadap hukum dan HAM, keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan sikap yang tercermin dari pengamalan nilai Pancasila Continue Reading »

MAKALAH PENCEMARAN TANAH

MAKALAH PENCEMARAN TANAH » Download Contoh Makalah Pencemaran Tanah   BAB I PENDAHULUAN   A. LATAR BELAKANG Kita semua tahu Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Salah satu kekayaan tersebut, Indonesia memiliki tanah yang sangat subur karena berada di kawasan yang umurnya masih muda, sehingga di dalamnya banyak terdapat gunung-gunung berapi Continue Reading »