PENGAMALAN SILA KE LIMA PANCASILA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

CONTOH PENGAMALAN SILA KE LIMA PANCASILA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT BAB I 1. Abstraksi   Pancasila merupakan sekumpulan nilai –nilai luhur yang diyakini kebenarannya, yang kemudian dijabarkan dalam pedoman pengamalan Pancasila. Pengembangan sikap adil terhadap sesama manusia, kesamaan kedudukan terhadap hukum dan HAM, keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan sikap yang tercermin dari pengamalan nilai Pancasila Continue Reading »

PERKEMBANGAN MASYARAKAT DI INDONESIA PADA MASA REFORMASI

Artikel PERKEMBANGAN MASYARAKAT DI INDONESIA PADA MASA REFORMASI BAB I PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA PADA MASA ORDE BARU A. PROSES PERTUMBUHAN DAN MOBILITAS PENDUDUK DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT INTELEKTUAL PADA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU a. LATAR BELAKANG LAHIRNYA ORDE BARU 1. Adanya Gerakan 30 S/PKI 2. Kekosongan pimpinan Angkatan Darat 3. Demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa, Continue Reading »